کمربند مگا : سگک تهیه شده از چوب گردو بسیار مقاوم و محکم.
​​​​​​​( توجه: تسمه کمربند برای صعود دارای استاندارد نمی باشد.)

Mega Belt

برگشت

وزن: حدودا 80 گرم


​​​​​​​