سایز بندی و شست و شوی محصولات

  • اندازه ها به سانتی متر می باشد.

نحوه شست و شو شلوار جین​​​​​​​


نوع شستشو:                    دستی و ماشینی
نحوه شستشو:                   مجزا
ماکزیمم دمای شستشو:      ۳۰ درجه سانتی گراد
مواد شست و شو:              مایع لباسشویی
اتوکشی:                         ماکزیمم دمای اتوکشی 100 درجه 

نحوه شست و شو شلوار کتان​​​​​​​​​​​​​​


نوع شستشو:                    دستی و ماشینی
نحوه شستشو:                   مجزا
ماکزیمم دمای شستشو:      ۳۰ درجه سانتی گراد
مواد شست و شو:              مایع لباسشویی
اتوکشی:                         ماکزیمم دمای اتوکشی 100درجه 

نحوه شست و شو شلوار ترگال​​​​​​​​​​​​​​


نوع شستشو:                    دستی و ماشینی
نحوه شستشو:                   مجزا
ماکزیمم دمای شستشو:      ۳۰ درجه سانتی گراد
مواد شست و شو:              مایع لباسشویی
اتوکشی:                         نیازی به اتوکشی ندارد

نحوه شست و شو تیشرت​​​​​​​​​​​​​​


نوع شستشو:                    دستی و ماشینی
نحوه شستشو:                   مجزا
ماکزیمم دمای شستشو:      ۳۰ درجه سانتی گراد
مواد شست و شو:              مایع لباسشویی
اتوکشی:                         ماکزیمم دمای اتوکشی 80 درجه